martes, 7 de febrero de 2012

Comentari lingüístic

‘Amb data’ i ‘en data’En el llenguatge administratiu, totes dues expressions són correctes, però tenen significats diferents. Amb data indica la data de redacció o d’expedició d’un document, és a dir, la data que hi consta. En canvi, en data indica el temps en què un fet s’ha esdevingut o s’ha de dur a terme, és a dir, la data en què es rep o es presenta un document. Així, direm, per exemple, Us faig saber que a la citació amb data 26 de setembre del 2011, que vaig rebre en data 30 de setembre del 2011, no esmenteu... (es tracta d’una citació on hi havia escrita la data del 26 de setembre, data d’emissió del document, i que va arribar al destinatari el dia 30).

L'ús de la preposició de darrere de data és opcional (En data de 17 d’octubre...; Us faig saber que a la citació amb data de 26 de setembre...). És important, però, que es mantingui l'opció escollida dins del text per tal de garantir la coherència.

Una construcció equivalent a l'expressió amb data (de) és de data (de), tot i que en l'àmbit administratiu és més usual la primera. Per exemple: El document de data (de) o amb data (de) 20 de maig no va arribar fins ahir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.